Propozice Poháru mládeže SCKH v cyklistice 2019

 

Garant akce:            Svaz cyklistiky Královéhradeckého kraje (SCHK)

Pořadatel:                pořadatelé jednotlivých závodů v KHK

Disciplíny:                silniční závod  jednotlivců, silniční časovky, závody MTB XC,

                                  (celkem 16 závodů pořádaných oddíly v KHK)

Kategorie:                žáci a žákyně mladší   10 – 12 let      2009 – 2007

                                  žáci a žákyně starší     13 – 14 let      2006 – 2005

                                  kadeti a kadetky           15 – 16 let      2004– 2003

                                  junioři a juniorky           17 – 18 let      2002 -  2001

Podmínky účasti:

1) Všechny vypsané kategorie jsou otevřené pro registrované a neregistrované závodníky z Královéhradeckého kraje.

2) Kadetky a juniorky jsou hodnocené v jediné společné kategorii.

3) Podmínkou startu závodníků s licencí ČSC je registrace u SCHK v roce 2019.

4) U neregistrovaných závodníků do 15 let je povinnost předložit písemný souhlas rodičů, doklad o lékařské prohlídce a bydliště v Královéhradeckém kraji.

 

Startovné:   Na celý seriál se nevybírá, na jednotlivé závody podle rozpisu pořadatelů.

 

Ceny:     V celkovém hodnocení v každé kategorii závodníci na prvních třech místech bez ohledu na počet odjetých závodů dostanou poháry a závodníci na stupních vítězů, kteří splní min. počet odjetých závodů (5) obdrží navíc věcné ceny.      

 

Délky okruhů:    Podle rozpisu pořadatelů jednotlivých závodů. U MTB okruhy v délce dle soutěžního řádu pro závody horských kol, u silničních závodů (nebo cyklokrosu) podle pravidel ČSC.

 

Bodování:    Samostatné umístění závodníků KHK v každé kategorii : 1.místo 50 bodů, 2.- 40b.,3.- 30b., 4.- 25b., 5.- 20b., 6.- 18b., 7.- 16b., 8.-14b., 9.- 12b., 10.- 11b., každé další místo mínus 1 bod až do 20. místa. Závody mistrovství kraje – bonifikace 50% bodů.

 

Hodnocení:    Do seriálu se započítává  11 závodů. Do závěrečného hodnocení v jednotlivých kategoriích budou zařazeni všichni závodníci v pořadí podle dosažených bodů.

 

Závody:        Jednotlivé bodované závody budou uvedeny v kalendáři Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje pro rok 2019 zveřejněném na webových stránkách svazu www.sckhk.cz. Jejich rozpisy schvaluje příslušný odpovědný pracovník SCHK.

 

Předpis:          Závodí se podle rozpisů vydaných pořadateli, Pravidel ČSC a soutěžního řádu horských kol pro rok 2019. Každý  závodník je povinen používat při závodech plnou přilbu.

 

Různé:           Pro přesnou evidenci je povinen pořadatel uvádět u každého závodníka jeho oddílovou příslušnost nebo místo bydliště. Pořadatelé závodů zasílají výsledky na adresu zpracovatele soutěže e-mailem na mtsport@seznam.cz 

Závěrečné vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu 2019.

 

   

Pavel Černý ,  v. r.                                                                         Miroslav Tlamka ,  v. r.    

předseda SCHK                                                                       předseda komise mládeže a MTB