Propozice Poháru mládeže SCKH v cyklistice 2018

 

Garant akce:            Svaz cyklistiky Královéhradeckého kraje (SCKH)

Pořadatel:                pořadatelé jednotlivých závodů v KHK

Disciplíny:                silniční závod  jednotlivců, silniční časovky, závody MTB XC,

                                  (celkem 16 závodů pořádaných oddíly v KHK)

Kategorie:                žáci a žákyně mladší   10 – 12 let      2008 – 2006

                                  žáci a žákyně starší     13 – 14 let      2005 – 2004

                                  kadeti a kadetky           15 – 16 let      2003 – 2002

                                  junioři a juniorky           17 – 18 let      2001 -  2000

Podmínky účasti:

1) Všechny vypsané kategorie jsou otevřené pro registrované a neregistrované závodníky z Královéhradeckého kraje.

2) Kadetky a juniorky jsou hodnocené v jediné společné kategorii.

3) Podmínkou startu závodníků s licencí ČSC je registrace u SCKH v roce 2018.

4) U neregistrovaných závodníků do 15 let je povinnost předložit písemný souhlas rodičů, doklad o lékařské prohlídce a bydliště v Královéhradeckém kraji.

 

Startovné:   Na celý seriál se nevybírá, na jednotlivé závody podle rozpisu pořadatelů.

 

Ceny:     V celkovém hodnocení v každé kategorii závodníci na prvních třech místech bez ohledu na počet odjetých závodů dostanou poháry a závodníci na stupních vítězů, kteří splní min. počet odjetých závodů (5) obdrží navíc věcné ceny.      

 

Délky okruhů:    Podle rozpisu pořadatelů jednotlivých závodů. U MTB okruhy v délce dle soutěžního řádu pro závody horských kol, u silničních závodů (nebo cyklokrosu) podle pravidel ČSC.

 

Bodování:    Samostatné umístění závodníků KHK v každé kategorii : 1.místo 50 bodů, 2.- 40b.,3.- 30b., 4.- 25b., 5.- 20b., 6.- 18b., 7.- 16b., 8.-14b., 9.- 12b., 10.- 11b., každé další místo mínus 1 bod až do 20. místa. Závody mistrovství kraje – bonifikace 50% bodů.

 

Hodnocení:    Do seriálu se započítává  11 závodů. Do závěrečného hodnocení v jednotlivých kategoriích budou zařazeni všichni závodníci v pořadí podle dosažených bodů.

 

Závody:        Jednotlivé bodované závody budou uvedeny v kalendáři Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje pro rok 2018 zveřejněném na webových stránkách svazu www.sckhk.cz. Jejich rozpisy schvaluje příslušný odpovědný pracovník SCKH.

 

Předpis:          Závodí se podle rozpisů vydaných pořadateli, Pravidel ČSC a soutěžního řádu horských kol pro rok 2018. Každý  závodník je povinen používat při závodech plnou přilbu.

 

Různé:           Pro přesnou evidenci je povinen pořadatel uvádět u každého závodníka jeho oddílovou příslušnost nebo místo bydliště. Pořadatelé závodů zasílají výsledky na adresu zpracovatele soutěže e-mailem na anolib@seznam.cz 

Průběžné výsledky budou k dispozici na webových stránkách svazu: www.sckhk.cz

Závěrečné vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu 2018.

 

Kontakty:                            Řídící soutěže :  Miroslav Tlamka, tel. 607 173 138

Zpracování výsledků:  Ilona Bláhová, tel. 721 631 524

   

Pavel Černý                                                               Miroslav Tlamka       

předseda SCKH                                                        předseda komise mládeže a MTB