Složení Výkonného výboru Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje

pro volební období 2016 - 2020

Funkce Jméno Kontakt
Předseda svazu Pavel Černý pcerny@gscauto.cz
Sekretář svazu Ilona Bláhová anolib@seznam.cz
Komise mládeže a MTB Miroslav Tlamka mtsport@seznam.cz
Komise STK a silniční cyklistika Ing. Jiří Klicpera jklicpera@seznam.cz
Manažer svazu Jiří Nádvorník nadvornik.j@seznam.cz