Valná hromada Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje 2016

23.01.2016 22:27

Výkonný výbor Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje oznamuje

výsledky Valné hromady konané dne 21. ledna 2016

 

Hlasováním přítomných delegátů registrovaných klubů a členů odstupujícího

Výkonného výboru byli jednohlasně zvoleni všichni navržení kandidáti.

JMÉNO FUNKCE UPŘESNĚNÍ
Pavel Černý předseda svazu statutární zástupce I
Ilona Bláhová sekretář svazu statutární zástupce II
Miroslav Tlamka komise mládeže a MTB metodika, řízení soutěží
Ing. Jiří Klicpera komise STK a silnice  
Jiří Nádvorník manažer svazu zajištění soutěží, sponzoring

Jejich funkční období je do roku 2020.

 

Valná hromada odsouhlasila nové Stanovy Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje,

jejich znění bude zveřejněno po zápisu do Spolkového rejstříku.