Valná hromada Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje 2016

18.12.2015 00:22

Výkonný výbor Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje oznamuje

konání Valné hromady dne 21. ledna 2016

z důvodu změny Stanov SCKH podle znění Občanského zákoníku,

spojenou i s volební VH, která by měla být v prosinci 2016.

Registrované oddíly obdrží začátkem ledna 2016 pozvánku na Valnou hromadu,

včetně návrhu kandidátky členů VV SCKH pro další období.

Návrh kandidátů odsouhlasil na svém jednání VV SCKH dne 15. 12. 2015